Kreative Trøndelag
Skjetlein VGS > Om oss > Skolens pedagogiske plattform

Skolens pedagogiske plattform

Visjon: En skole preget av lærelyst og læringsglede

Mål for opplæringen

 • Gi alle like muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Skape lærelyst og utforskertrang med utgangspunkt i elevens ressurser
 • Ruste ungdom til å mestre livets utfordringer

Virkemidler for å nå målet

 • Skape sammenheng mellom teoretisk og praktisk opplæring
 • Samarbeide og samhandle med
  respekt for hverandres ulikheter
 • Være utviklende, og aktuell i samspill med næringsliv og
  forskningsmiljø
 • Fremme helse, trivsel og læring
 • Den gode timen gjenkjennes overalt på skolen

Den gode time:

 • En tydelig start som skaper fokus
 • Kjente læringsmål legger grunnlag for innhold, struktur og vurdering for læring
 • Kjennetegn på måloppnåelse knyttes til praktiske og teoretiske oppgaver
 • Egenvurdering og evaluering gir grunnlag for videre arbeid

Utskriftsvennlig versjon